Όροι Χρήσης

Γενικοί όροι

Όλα τα δεδομένα του ιστότοπου (κείμενα, φωτογραφικό υλικό, κλπ) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του www.tsagrinos.gr και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Κάθε αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, περιεχομένων του ιστότοπου χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια δεν επιτρέπεται.

Οι τιμές που αναγράφονται ισχύουν για αγορές μέσω του ιστότοπου & αγορές από το κατάστημα. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση, οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Η εταιρεία μέσω του καταστήματος της καθώς και του eshop www.tsagrinos.gr δεν ευθύνεται έναντι των πελατών ή χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Επίσης η εταιρεία ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους έγκαιρα πριν την διεκπεραίωση της παραγγελίας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους του παρόντος καθώς και στις σχετικές διατάξεις των νόμων 2472/1997 και 3471/2006 για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων μόνο κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών μέσω του παρόντος ή κατόπιν αλλαγής του ως άνω νομικού πλαισίου. Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας οφείλουν να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Αποδοχή όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί την παρούσα ιστοσελίδα, αποδέχεται αυτόματα και συναινεί με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας που έχουν ανακοινωθεί μέσω αυτής.
Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο παρά μόνο κατόπιν εντολής των αρμόδιων αρχών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρού 5 παρ. 2,7 παρ. 2 και 9 ν. 2472/1997.

Η ιστοσελίδα διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά στοιχεία , τα οποία αποστέλλει ο χρήστης αποκλειστικά για τους σκοπός της συναλλαγής του με την ιστοσελίδα. Τα προσωπικά στοιχεία τηρούνται και επεξεργάζονται από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας με σκοπό αποκλειστικά την εκτέλεση των παραγγελιών και των συμβάσεων που θα συναφθούν μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας για την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών του.

Αποδέκτες των στοιχείων αυτών δύναται να είναι – μετά από ρητή συγκατάθεση του χρήστη – οι εμπορικοί συνεργάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος που μεσολαβούν για την παράδοση των προϊόντων , άλλοι συνεργάτες και τα τυχόν Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μέσω των οποίων θα γίνεται η εξόφληση των συναλλαγών του χρήστη με σκοπό αποκλειστικά και μόνο την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση της συναλλακτικής σχέσης.

Ο χρήστης έχει , μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων , τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1197. Συγκεκριμένα μπορεί να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού αρχείου, την διόρθωση αυτού , την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Οι διαχειριστές της παρούσας ιστοσελίδας είναι δυνατόν να επεξεργάζονται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχει αποστείλει ο χρήστης , για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών της μόνο μετά από την συγκατάθεση του.

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Περιορισμός Ευθύνης

Η ιστοσελίδα, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η παρούσα ιστοσελίδα είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Ηλεκτρονικές συμβάσεις

Για την σύναψη ηλεκτρονικής σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του χρήστη απαιτούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία επιχείρησης – Διεύθυνση φυσικού προσώπου/Έδρα επιχείρησης – ΤΚ – Τηλέφωνο – E-mail – Fax – Α.Φ.Μ.- Δ.Ο.Υ.- Πόλη – Χώρα – Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας.
Τα ανωτέρω στοιχεία είναι απαραίτητα και για την έκδοση των σχετικών παραστατικών (φορολογικών ) και διατηρούνται στο οικονομικό αρχείο του ηλεκτρονικού καταστήματος της ιστοσελίδας. Οι διαχειριστές της ιστοσελίδας μπορούν μόνο με την ρητή συγκατάθεση του χρήστη να χρησιμοποιούν τα στοιχεία του προκειμένου να του αποστείλουν μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου ενημερωτικό σημείωμα (newsletter).

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας

Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα της παρούσας ιστοσελίδας γίνονται μέσω του παγκόσμιου δικτύου πληρωμών PayPal,προστατεύονται από ανώτατα συστήματα online ασφαλείας (SSL και ψηφιακή πιστοποίηση) τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών. Η Πιστωτική Κάρτα του χρήστη για την εξόφληση υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος μέσω της ιστοσελίδας χρεώνεται μόνο για την συγκεκριμένη συναλλαγή. Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αποθηκευόνται από την ιστοσελίδα μας, ούτε έχουμε πρόσβαση σε αυτά. Περισσότερα για το PayPal

Cookies

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσελίδων του δικτυακού τόπου μόνο με την ρητή συγκατάθεση του χρήστη, που πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης επιλογής κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιεί (browser), την μη
αποθήκευση των νέων cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να μην αποθηκεύει τα cookies, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος. Παράλληλα, η ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που αποθηκεύει η ιστοσελίδα είναι ο κωδικός πελάτη που διατηρεί ο χρήστης στο ηλεκτρονικό κατάστημα ώστε το τελευταίο να μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τον χρήστη σε μελλοντικές επισκέψεις.

Links

Η ιστοσελίδα περιλαμβάνει links (συνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες οι οποίες δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η ιστοσελίδα για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους οι άλλες ιστοσελίδες ακολουθούν.

Όροι αγορών

Αντικαταστάσεις
 • Ο πελάτης δικαιούται άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση ελαττωματικών προϊόντων ή λάθους παραγγελίας από την μεριά του καταστήματος .
 • Δεν φέρουμε ευθύνη και δεν αντικαθιστούμε προϊόντα που καταστράφηκαν από κακή χρήση μη τηρώντας τις προδιαγραφές χρήσης.
 • Μπορείτε να συμβουλεύεστε το κατάστημά μας όσον αφορά οδηγίες για σωστή χρήση των προϊόντων μας.
Επιστροφές
 • Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές κατόπιν συνεννόησης.
 • Δεν γίνονται επιστροφές σε υφάσματα που έχουν κοπεί με το μέτρο.
 • Σε περίπτωση που ο πελάτης μετανιώσει ή αλλάξει γνώμη μπορεί να επιστρέψει οποιοδήποτε προϊόν με δικά του έξοδα. Εξαιρούνται τα υφάσματα που κόβονται με το μέτρο.
 • Δεν γίνονται  επιστροφές σε προϊόντα με χαλασμένη συσκευασία.
 • Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο στην περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό κι ο πελάτης δεν επιθυμεί να αγοράσει κάποιο άλλο.
Ακυρώσεις Παραγγελιών
 • Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα.
 • Ακυρώσεις δεν γίνονται δεκτές σε υφάσματα με το μέτρο που έχουν ήδη κοπεί.
 • Ο πελάτης έχει το δικαίωμα  να ακυρώσει την παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί, αρκεί αυτή να μην έχει αποσταλεί.