ΥΦΑΣΜΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (για ρουχα –κατασκευες 160γραμ/τ.μ.)

3.00  με Φ.Π.Α. ανά μέτρο

Λίγα μέτρα διαθέσιμα

Μπορείτε να εισάγετε συγκεκριμένο μήκος στο πεδίο της ποσότητας (π.χ. ποσότητα 1.2 σημαίνει 1.2 μέτρα)