ΥΦΑΣΜΑ ΛΙΝΟ 100% ΜΕ ΦΑΡΔΟΣ 2,80 ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

35.00  12.00  με Φ.Π.Α. ανά μέτρο

Λίγα μέτρα διαθέσιμα

Μπορείτε να εισάγετε συγκεκριμένο μήκος στο πεδίο της ποσότητας (π.χ. ποσότητα 1.2 σημαίνει 1.2 μέτρα)